ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ψηφίστε το σενάριο κινητικότητας που προτιμάτε!

Στο προηγούμενο στάδιο του ΣΒΑΚ Δήμου Λεβαδέων, αναδείχθηκαν μέσω ερευνών, μετρήσεων και συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται με το σύστημα κινητικότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λεβαδέων σχετικά με τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών.

Σε αυτό το στάδιο, οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν και να επιλέξουν ανάμεσα στα σενάρια κινητικότητας που προτείνονται για τον Δήμο.

Τα σενάρια κινητικότητας αποτελούν στην ουσία διαφορετικές ομάδες προτεραιοτήτων, οι οποίες δίνουν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, νέες πολιτικές ή/και τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της πόλης.

Θα αποτελέσουν τον οδηγό στο οποίο θα βασιστεί ο δήμος για να σχεδιάσει τα μελλοντικά μέτρα αστικής κινητικότητας για την πόλη της Λιβαδειάς.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, ψηφίζετε το σενάριο κινητικότητας που προτιμάτε και μας λέτε τα σχόλιά σας, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί το μελλοντικό σύστημα κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων!

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/RPcuNk9TTFEtfcHZ6

Αρέσει σε %d bloggers: